Szkolenia

PROGRAM UPOWSZECHNIANIA WOLONTARIATU SPORTOWEGO

Trudno wyobrazić sobie dziś dużą imprezę sportową bez wolontariuszy. Niezwykle ważną rolę odgrywają oni zwłaszcza podczas biegów ulicznych, triathlonów, wyścigów kolarskich i innych wydarzeń o charakterze masowym. To oni obsługują zawodników w biurze zawodów, pomagają na trasie wyścigu, wieszają medale na szyi. Wykonują ogromną liczbę zadań, budują też atmosferę wielkiego sportowego święta. Fundacja Miasta Sportu w partnerstwie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy chce zająć się promocją wolontariatu sportowego i pracowniczego w Polsce.

Założenia programu w 2016 roku:

1. Wyłonienie grupy 50 liderów wolontariatu sportowego;
2. Przeszkolenie grupy 500 wolontariuszy* w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz w zakresie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wraz z nabyciem uprawnień do pracy jako służba informacyjna na imprezach sportowych i innych; 
3. Promocja wolontariatu sportowego wśród pracowników firm.

Projekt będzie realizowany w 3 etapach. W pierwszym etapie ogłoszona zostanie rekrutacja uczestników projektu (500 osób*). Zainteresowane osoby muszą mieć ukończone 18 lat. Rekrutacja rozpocznie się w pierwszym kwartale 2016 roku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Fundacji Miasta Sportu (www.fundacjamiastasportu.pl).

Uczestnicy zakwalifikowani do programu odbędą szkolenie weekendowe w ośrodku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w miejscowości Szadowo Młyn. Szkolenie będzie obejmowało m.in.:
    - kurs udzielania pierwszej pomocy wg wytycznych American Heart Association,
    - zajęcia integracyjne i survivalowe,
    - zajęcia z kreowania postaw lidera,
    - kurs pracownika służb informacyjnych na imprezach masowych,
    - zajęcia z marketingu sportowego i organizacji imprez.

Odbycie tych szkoleń udokumentowane zostanie stosownymi certyfikatami, które dla wielu mogą się okazać dodatkowym atutem podczas poszukiwania pracy.

Spośród uczestników programu wyłonieni zostaną następnie Liderzy Wolontariatu Sportowego (50 osób). Osoby zakwalifikowane do tego etapu przejdą kolejny kurs przygotowujący ich do zarządzania większymi zespołami wolontariuszy podczas imprez sportowych. Trwający 3 dni kurs w ośrodku w Szadowie Młyn będzie obejmował następujące zagadnienia:
    - komunikacja w grupie,
    - gry i zabawy integracyjne,
    - budowanie zespołu,
    - prowadzenie grupy,
    - współpraca z centrum dowodzenia,
    - orientacja w trudnym terenie,
    - kierowanie akcją ratunkową (porządkową),
    - organizacja czasu wolnego,
    - zasady działania służb medycznych i porządkowych podczas imprez masowych,
    - bezpieczeństwo i odpowiedzialność w czasie wykonywanych zadań.

* skala osób zakwalifikowanych do szkolenia uzależniona będzie od ilości uzyskanych środków przez Fundację Miasta Sportu.