Nagrody

  MIEJSCE      NAGRODA   
I 6000 PLN
II 3500 PLN
III 2500 PLN
IV 1500 PLN
V 1000 PLN
VI 750 PLN

*Nagrody podlegają opodatkowaniu w wysokości 10% wartości.