Nagrody

  MIEJSCE      NAGRODA   
I 6000 PLN
II 3000 PLN
III 2000 PLN
IV 1000 PLN
V 750 PLN

*Nagrody podlegają opodatkowaniu w wysokości 10% wartości.