Do pobrania

Do odebrania pakietu za inną osobę niebędne jest:

- upoważnienie do odbioru, własnoręcznie podpisane przez zawodnika - oryginał zostaje w Biurze zawodów;

- oświadczenie, własnoręcznie podpisane przez zawodnika - oryginał zostaje w Biurze zawodów;

- skan/zdjęcie dowodu osobistego/paszportu - tylko do wglądu; prosimy nie pozostawiać w Biurze zawodów.